В Україні на сучасному етапі надзвичайно актуальною проблемою є охорона рослинних ресурсів від карантинних і особливо небезпечних видів шкідників, збудників хвороб рослин і бур’янів.


Фітосанітарну службу України  цілком справедливо називають першою лінією захисту країни, її зеленим кордоном, який має бути на замку для небезпечних шкідливих організмів. Фітосанітарній службі надається дедалі важливішого значення, адже від того, як вона працює, у великій мірі залежить не тільки стан аграрного сектора, а й в цілому економіка країни. Більше того, від цього залежить і престиж держави на світових ринках, куди відправляється значна кількість української продукції.
Карантинна служба на Рівненщині бере свій початок з середини минулого століття – саме тоді, 20 серпня 1947 року, в області було створено інспекцію з карантину рослин, перед якою було поставлено завдання  - охороняти територію краю  від проникнення і розповсюдження карантинних сільськогосподарських та лісових шкідників, хвороб рослин та бур’янів, а отже працювати на збереження та підвищення врожайності, на економічне зростання регіону.
На перших етапах становлення і розвитку карантинної служби виховано значний кадровий потенціал, закладено основи матеріальної бази, впроваджено ефективні форми і методи роботи. У різний час карантинну службу на Рівненщині очолювали Іван Іванов (1947-1950), Степан Іванов (1950-1966), Галина Коновальчук (1966-1980), Катерина Сукач (1980-1993), Микола Кащук (1993-2010). Вони та спеціалісти, які працювали під їх керівництвом, зробили свій помітний внесок у розвиток фітосанітарної служби області.
В 2012 році відбулася реорганізація Державної інспекції з карантину рослин по Рівненській області шляхом приєднання до неї Державної інспекції по захисту рослин і утворено територіальний орган Державної ветеринарної та фітосанітарної  служби України – Державна фітосанітарна інспекція Рівненської області.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1092 утворені територіальні органи Держпродспоживслужби з покладенням на них функцій і повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, що припиняються, а також функцій: із здійснення державного контролю за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду у сфері туризму та курортів; із захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва.

З 22.04.2016 року офіційно розпочали роботу Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, в структурі якого Управління фітосанітарної безпеки працює і прагне діяти на рівні тих завдань, які ставить перед фітосанітарною службою життя.
На даний час загальний штат працівників управління становить  39     чоловік, які є державними службовцями.
Робота спеціалістів управління спрямовується на своєчасне і якісне обстеження сільськогосподарських культур та угідь на виявлення регульованих шкідливих організмів, своєчасне і якісне проведення огляду імпортних та вітчизняних вантажів, контролю за виконанням господарствами, підприємствами і приватними особами законодавства у сфері карантину та захисту рослин, наданню послуг з карантину рослин, реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання.

Спеціалістами управління фітосанітарної безпеки виконується великий  обсяг робіт по контролю за дотриманням карантинного режиму, систематично проводиться пропаганда знань з карантину рослин шляхом проведення роз’яснювальної роботи щодо заходів з локалізації та ліквідації карантинних організмів та фітосанітарних вимог серед спеціалістів сільськогосподарських підприємств, організацій та установ різних форм власності, а також фізичних осіб.

Спеціалісти управління фітосанітарної безпеки ефективно працюють із спеціалістами Департаменту фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби України, з органами влади на місцях, знаходять підтримку в керівництва головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, керівників і спеціалістів районних виконавчих органів.